ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות הרדוף (טכנית) (30/09/2015 12:18)
מזכירות הרדוף (טכנית) (22/09/2015 12:13)
הודעות מהוועדות השונות
סמינר דרמה (04/10/2015 17:34)
גשם וכוכבים (03/10/2015 14:25)
ביטחון (27/09/2015 15:54)
גשם וכוכבים (26/09/2015 17:48)
בריכה (25/09/2015 22:11)
ועדת איכות סביבה (23/09/2015 20:52)
ביטחון (22/09/2015 08:20)
קמה (21/09/2015 11:17)
הודעות המועצה התנועה הקיבוצית ועוד (20/09/2015 08:48)
למסירה, עובד טוב, דורש קצת תיקון ידיות וכו'....
אורי ונעמי... ...

קיבוץ הרדוף

ד.נ. המוביל 1793000, טל: 04-9059222, פקס: 04-9861106, דוא"ל: harduf.website@gmail.com