ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות הרדוף (טכנית) (17/09/2014 12:40)
הודעות לחברים
משרד הרדוף (14/09/2014 17:00)
הודעות מהוועדות השונות
הודעות כלליות (17/09/2014 22:07)
ועדת איכות סביבה (17/09/2014 16:20)
הודעות המועצה התנועה הקיבוצית ועוד (17/09/2014 12:44)
מפגשי אמהות (17/09/2014 10:03)
מסעדת הרדוף (16/09/2014 13:48)
הודעות כלליות (16/09/2014 13:40)
קמה (15/09/2014 07:58)
הודעות כלליות (14/09/2014 21:47)
הודעות המועצה התנועה הקיבוצית ועוד (14/09/2014 17:33)
הודעות המועצה התנועה הקיבוצית ועוד (14/09/2014 16:34)
מסעדת הרדוף (10/09/2014 20:41)
מפגשי אמהות (10/09/2014 09:58)
הודעות המועצה התנועה הקיבוצית ועוד (09/09/2014 19:27)
בריכה (08/09/2014 11:58)
הודעות המועצה התנועה הקיבוצית ועוד (08/09/2014 07:02)
בריכה (05/09/2014 17:49)
ועדת איכות סביבה (03/09/2014 15:27)
בית אלישע (03/09/2014 11:39)
מינהלת האתר (29/08/2014 17:39)
הודעות כלליות (29/08/2014 17:22)
אדריכלות...
מכירת בגדי יד 2 בעיקר לנערות ונשים. הכנסות ימסרו לסיוע הומנטרי לנפגעים מהמלחמה בעזה. יום ה' הקרוב, בביתנו 17....
אורי ונעמי... ...

קיבוץ הרדוף

ד.נ. המוביל 1793000, טל: 04-9059222, פקס: 04-9861106, דוא"ל: harduf.website@gmail.com