ריכוז הודעות
הודעות לחברים
משרד הרדוף (21/01/2015 15:42)
המזכירות (19/01/2015 12:15)
המזכירות (15/01/2015 22:40)
משרד הרדוף (14/01/2015 12:34)
הודעות מהוועדות השונות
אפשרי בריא (25/01/2015 21:33)
אפשרי בריא (25/01/2015 21:07)
ועדת איכות סביבה (25/01/2015 20:43)
ועדת איכות סביבה (24/01/2015 17:21)
סמינר דרך האמנות (24/01/2015 14:49)
סמינר דרמה (24/01/2015 09:35)
קמה (22/01/2015 09:49)
תקשורת (21/01/2015 14:31)
תרבות בהרדוף (21/01/2015 11:02)
סמינר דרמה (20/01/2015 00:48)
הודעות כלליות (19/01/2015 09:02)
גשם וכוכבים (18/01/2015 09:39)
גשם וכוכבים (18/01/2015 09:33)
גשם וכוכבים (16/01/2015 12:41)
הודעות המועצה התנועה הקיבוצית ועוד (14/01/2015 16:26)
סמינר דרמה (13/01/2015 16:48)
סמינר דרך האמנות (11/01/2015 18:01)
הודעות המועצה התנועה הקיבוצית ועוד (11/01/2015 17:15)
אני חושב שניסוח פחות קיצוני ומקומם, היה מגייס יותר רצון טוב מאנשים ומועיל הרבה יותר למשפחה הפלשתינית....
אורי ונעמי... ...

קיבוץ הרדוף

ד.נ. המוביל 1793000, טל: 04-9059222, פקס: 04-9861106, דוא"ל: harduf.website@gmail.com