סקר מזל טוב אוטומטי במייל היומי באתר - כל חברי הרדוף מוזמנים להצביע (הצביעו עד כה 39)
לא יופיע "מזל טוב" לימי הולדת במייל היומי
כן יופיע "מזל טוב" לימי הולדת במייל היומי
שימו לב! הצבעתכם תירשם באתר
הצבע

קיבוץ הרדוף

ד.נ. המוביל 1793000, טל: 04-9059222, פקס: 04-9861106, דוא"ל: harduf.website@gmail.com