הוראות שימוש במרכזיה

השכמה#73, בהמשך 1 ובהמשך את השעה ב-4 ספרות. לביטול הקש #73 ובהמשך 3.

מי האחרון שהתקשר אלי#74

מה התאריך ומה השעה: #78

 

העברת שיחה לשלוחה אחרת:  לחץ "איתות" (FLASH  ) ומספר השלוחה הרצויה והנח שפופרת.

 

חנייה (נודניק): חייגת לז'וז'ו ושמעת תפוס. הקש 6 והנח את האפרכסת. כשז'וז'ו יסיים את השיחה, הטלפון אצלך יצלצל, וכשתרים את האפרכסת יצלצל אצל ז'וז'ו. אי אפשר לבצע חניה על מספר מחוץ למרכזיה.

 

שיחת ועידה: לחץ "איתות" (FLASH  )  , חייג לשלוחה. אחרי שענו לך הקש על "איתות" ו- 3 .

 

עקוב אחרי:

לשלוחה אחרת במרכזייה: #71 , מס' השלוחה וסולמית (#)

למספר מחוץ למרכזיה: #71130, מספר הטלפון וסולמית.

ביטול עקוב אחרי: #70.

 

כניסה לתא הקולי: 444 ובהמשך הסיסמא (7788# אם עדיין לא שינית אותה).

 

הקלטת פתיח אישי בתא הקולי (שלום, הגעתם ל…): כנס לתא הקולי (444, סיסמא ו- #), הקש 3 ובהמשך 1 ושוב 1.

 

שינוי סיסמא בתא הקולי: כנס לתא הקולי (444, סיסמא ו- #), הקש 3 ובהמשך 2.

 

כניסה לתא הקולי ממקום אחר:

–        חייג לשלוחה שלך.

–        כשתשמע "שלום הגעתם ל…" הקש #6* , ואת מספר השלוחה שלך.

–        בהמשך הקש את הסיסמא ו- #.

למשל, כדי להיכנס לתיבה 222 נחייג ל- 222 ובהמשך נקיש #6*222.

זה לא ממש נוח, אבל הכנתי פטנט שתוכל לשמור בסלולארי שלך:

–        רשום את המספר 049058559 (לא הביתה, אלא לשלוחה זו).

–        בהמשך את האות P (המתנה של שנייה אחת),

–        בהמשך #6* ואת מספר השלוחה שלך.

– בהמשך P נוסף ולסיום את הסיסמא ו- #.

 

לדוגמא: כדי להיכנס מרחוק לתיבה של 222, אם הסיסמא אליה היא 7788, אגדיר בטלפון הסלולארי כך:

049058559P#6*222P7788#

התחבר אל האתר