ועדת תכנון

יו“ר ועדת תכנון
משה ג‘רסי |  050-5614666

ועדת תכנון
רועי שרון – חבר ועדת תכנון
אנטונינה בן משה – חברת ועדת תכנון
ארנון חמל – חבר ועדת תכנון
מירה יעקובזון – חברת ועדת תכנון
אסף לוין – חבר ועדת תכנון
דגן לוי – חבר ועדת תכנון
נני מרום – חבר ועדת תכנון
ערן גפני  – חבר ועדת תכנון
רונן פלר – חבר ועדת תכנון
אורטל בארי ומורן סולמני לוין – מנהלות הקהילה

תיאור הפעילות
הוועדה שותפה בכל הקשור בתוכניות מתאר הישוב וחזות הישוב ומהווה שומר סף בתחומים אלו.
הוועדה מרכזת פניות תושבים בנושאי בניה, שיפוץ, העמדת מחסנים וכו‘, ייעוד מבנים ציבוריים הן בהיבט הסביבתי והן בהיבט החברתי. אישור ועדת התכנון הוא תנאי להסכמת הקיבוץ לחתימה על בקשות להיתרי בניה.

התחבר אל האתר