מסמכים לחתימה עדכון והבהרה

פנסיה – מסמכים לחתימה עדכון והבהרה

ועדת פנסיה | עדכון אחרון:  05/03/2020 15:12

 

לחברים המלאים שלום,

 

זוגות החברים המלאים, כאלו ששני בני הזוג הם חברים מלאים, נדרשים לחתום על מסמך

בו התחייבות לנהל את הצבירות והזכויות הפנסיוניות שלהם ביחד.

אלו סעיפים 1-5 במסמך המצורף, עליו נדרשות חתימות של שני בני הזוג.

את שאר סעיפי המסמך ניתן להשאיר ללא הוספת פרטים או להעביר עליהם קו אלכסוני לביטולם.

(סעיפים אלו מיועדים עבור חברים שבחרו אמצעי גמלה אחרים או נוספים מלבד צבירות פנסיוניות ומעונינים שהקיבוץ יכיר באמצעים אלו)

 

תודה

ועדת פנסיה

פנסיה - מסמכים לחתימה עדכון והבהרה
התחבר אל האתר