מסמכים לחתימה

פנסיה – מסמכים לחתימה

ועדת פנסיה | עדכון אחרון:  01/03/2020 15:55

שלום לחברים המלאים ,

בהמשך לקבלתו של תקנון הפנסיה, אנו נדרשים לשתי פעולות:

1.      על כל החברים המלאים החיים בזוג לחתום על מסמך לפיו הצבירה הפנסיונית של שניהם היא משותפת וממנה נגזר האם כיחידה משפחתית יש עודף או חוסר של צבירות פנסיוניות.

נדרשים לחתום על המסמך שני בני הזוג .

יחידה משפחתית היא כזו בה שני בני זוג מקיימים משק בית משותף .

2.      החברים שהצטרפו לחברות מלאה בשנת 2019 נדרשים לחתימה על מיסלקה פנסיונית כדי שהיועצים הפנסיונים של הרדוף יוכלו למשוך בשמם את פרטי המיסלקה שלהם (מצב הצבירות הפנסיוניות) על מנת להכין להרדוף דו"ח אקטוארי מעודכן לשנת 2019.

חתימה זו תהיה בתוקף ל – 10 שנים לרשותם של היועצים הפנסיונים.

בנוסף על חתימה על הטפסים יש לצרף צילום תעודת זהות כולל הספח.

מצורפים שני המסמכים, החברים מתבקשים לחתום עליהם ולהביאם חתומים לבלהה למזכירות, או להגיע לחתום אצל בלהה.

אנו מבקשים לבצע את החתימות עד ל – 15.3.2020 על מנת שלא לעכב את התהליך.

בברכה

ועדת פנסיה

התחבר אל האתר