12. ב. על החשיבה-הקבוצתית, חלק ב'

הנה מגיע המשך הפרסום האחרון, אותו התחלנו לפני ימים מעטים

 

גורמים המגבירים את הסיכון לחשיבת-יחד ואת עוצמתה

•           קבוצה מגובשת היא בעלת סיכויים גדולים יותר ליפול למלכודת חשיבת-היחד. ככל שהקבוצה מגובשת יותר, קטן הסיכוי להעלאת תהיות אשר ישברו את הגיבוש.

•           כאשר מתרחש בידוד-מרצון מדעות ומומחים חיצוניים (התייחסות של "אף אחד 'מבחוץ' לא מסוגל להבין את הניואנסים המשמעותיים אצלנו).

יש לשים לב שגם כאשר הטענה ש"'חיצוניים' אינם יכולים להבין את הדקויות" נכונה – לנסיונם, דעותיהם והתייחסויותיהם לשאלה הנדונה עשויה להיות תרומה גדולה להבנת מצבנו – דווקא משום שהם יכולים להאירו מזויות אחרות !

•           מנהיגות חזקה מגבירה את הסיכון לחשיבת יחד, כיוון שמנהיגות חזקה משפיעה יותר בדעותיה האישיות על שאר חברי הקבוצה.

•           כאשר חברי הקבוצה באים מרקע סוציאלי ואידאולוגי דומה, גדלים הסיכויים לחשיבת יחד.  [ למשל – כאשר כולם פועלים שנים רבות באותו ארגון או חברים באותה קהילה ].

תסמינים של חשיבת יחד

•           אשליית אי הפגיעות – "אם כולנו מסכימים – בטוח שאנחנו לא טועים".

•           דחיית סימני-אזהרה אשר נוגדות את הנחות היסוד של הקבוצה ("אפשר תמיד למצוא סיבות נגד – אבל אנחנו רוצים לפעול מתוך מוטיבציה של הגשמת החזון שלנו – לא מתוך פחד").

•           רציונליזציה – מנגנון הגנה טבעי המנמק באופן הגיוני-לכאורה כשלים בחשיבה שלנו.

•           לחץ לקונפורמיות – לחץ המופעל על פרטים בקבוצה ליישר קו עם חברי הקבוצה  ("טוב, שמענו. צריך להתקדם.")

•           תחושת עליונות – תפיסה של עליונות חברי הקבוצה לעומת סביבתה (יוונים לעומת ברברים, "בני תרבות" לעומת "פרימיטיבים", "בני אור" מול כל השאר, אנתרופוסופים ו"העולם הקונבנציונליי"…)

•           צנזורה עצמית – נטייה של פרטים בקבוצה לא לבטא ביקורת פנימית, מתוך אי-נוחות "לקלקל" את ההסכמה (לכאורה) של כל השאר. לעיתים, כאשר אחד מוכן 'להסתכן' ולבטא את הסתייגותו או חששו מהשלכות ההסכמה הכללית, מתברר שיש עוד משתתפים שעד אז לא אפשרו לעצמם לבטא את שלהם.

•           אשליית אחדות הדעים – אשליה הנובעת מהגורמים הנ"ל ומחזקת את הלחץ לקונפורמיות

           ("נדמה לי שההבדלים הם רק סמנטיים…בעצם כולנו מסכימים ש…").

•           ראיה סטריאוטיפית של מנהיגי קבוצות אחרות, בפרט יריבות  (" 'הם' לעולם לא יבינו…".)

•           "שומרי סף" – פרטים בקבוצה המתריסים כנגד דעות ביקורתיות (זוכרים את הביטוי המוחץ

           משנים מוקדמות : "תבדוק את עצמך, אם אתה לא בא ממקום של ביקורת…". ?)

התחבר אל האתר