חמישי-שישי-שרבי. חנינה כנראה בראשון.

גשם וכוכבים (07/10/2020 17:02)
גפס 7.10.20