מממשיכים במרץ

(04/01/2020 17:07)

עד הבוקר נוספו -25.1  מ"מ.

סה"כ למערכת- 52.6 מ"מ.

סה"כ לעונה-    280.6 מ"מ.

 

תחזית: בשני הפוגה קצרה.

 

Detailed 5 day forecast