העונג הבא יהיה קר

(05/02/2020 17:18)

חילוקי דעות בין המודלים השונים לגבי כמויות המשקעים.

כולם מסכימים שיהיה קר ורוחני מאד (40 קמ"ש).

סיכומים בראשון.

Detailed 5 day forecast