זהירות עובדים כאן! סכנה

מזכירות הרדוף (טכנית) (02/11/2015 17:14)

שלום רב לכל הילדים ולכל ההורים,

בשבוע זה מתבצעות עבודות להרמת הרשת במגרש הקטרגל.

אזור הרשת הופך לסכנה - בורות פתוחים ועמודים שעדיין אינם מקובעים.

יש להזהיר את הילדים לא להתקרב לאזור העמודים והבורות עד ליציקה ביום ה',

תודה ,

 

אביחי , גונן