חודש:שנה:
א ב ג ד ה ו ש
01
20:30-22:30
בית מרים-הרצאה של חן עתיד לכבוד חג מיכאל ויום כיפור
02
6:25-7:30
-זריחה בגן אחים
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
17:00-19:00
-ערב של אוכל הודי והרצאה עם גל קרטס במסגרת שבוע הנקיון
29
15:00-17:00
בית מרים-יום נקיון בהרדוף
30
31
תאריך נוכחי:26/10/2020