חודש:שנה:
ציבורי: חוג: פרטי: נוער: קונצרט: הרצאה:
כיתת גפנית: מועדון נוער / המבנה הקהילתי: מגרש ספורט פתוח: אולם ספורט: בית מרים: בית הספר: מרכז קמה: גן הבית: תיאטרון המלה: שער לאדם באב לילאינסאן: בריכה: מסעדה: שוק הרדוף: אחר (פירוט בתוכן האירוע):
א ב ג ד ה ו ש
01
19:00-20:00
-קבוצת לימוד חדשה בנושא הדבורים
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18:00-20:30
-כל מה שלא לימדו אותנו
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
תאריך נוכחי:23/08/2019