Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9059222

צור קשר

bilhah@harduf.biz

שלח דוא"ל

אוכלוסיית הרדוף מונה כיום (2015) כ-600 נפש, מתוכם 172 חברים, 20 מועמדים, 74 במגורים זמניים, 150 משתקמים, 20 חיילים וכ-170 ילדים. מבחינת מבנה הדמוגרפי, נקלטות בהרדוף כ-15 משפחות מדי 4-5 שנים, ועליהן לעבור תקופת חיים כתושבים ביישוב מספר שנים. הנקלטים הם בעיקר בוגרי הכשרות אנתרופוסופיות וכן בנים ובנות היישוב החוזרים למקום.

מודל הבנייה בהרדוף: הקיבוץ בונה, החבר מממן.

שיוך בתים: כיום לא קיים עדיין שיוך בתים, אך בשנים הקרובות נעבור תהליך שיוך בתים על-פי הנורמות המקובלות בתנועה הקיבוצית.

harduf abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות