Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9059222

צור קשר

bilhah@harduf.biz

שלח דוא"ל

יוזמות תרבותיות ואמנותיות בהרדוף

סמינרים- עיצוב דיבור ודרמה,דרך האמנות,מבוא לתרפיות הכשרה בתרפיה באמנות ע"פ האנתרופוסופיה: "...יוזמות טיפוליות ושיקומיות בהרדוף

קמה – קהילה מרפאת בהרדוף חירם הרדוף ריפוי בקהילה מרפאת הרדוף – מרפאה בגישה האנתרופוסופית תרפיות ...יוזמות חינוכיות בהרדוף

גני ילדים, בית ספר יסודי ובית ספר תיכון...יחסי שכנות ייחודיים

בהרדוף נעשים לאורך השנים ניסיונות ומאמצים רבים לטיפוח יחסי שכנות, ידידות ועבודה עם יישובי הסביבה הקר...מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות