Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9059222

צור קשר

bilhah@harduf.biz

שלח דוא"ל

בהרדוף נעשים לאורך השנים ניסיונות ומאמצים רבים לטיפוח יחסי שכנות, ידידות ועבודה עם יישובי הסביבה הקרובה – סוואעד חמירה וכעבייה. יוזמה ייחודית הפועלת בהרדוף היא שער לאדם – באב ל'ילאינסאן.

שער לאדם – באב ל'ילאינסאן

שער לאדם – באב ל'ילאינסאן הינו מרכז קהילתי בינלאומי לפעילויות חינוך, אמנות ואקולוגיה, השואף לתת מענה למציאות המורכבת בין קהילות יהודיות וערביות בגליל וליצור תרבות משותפת. מטרותיו של שער לאדם הן גישור בין הקהילות היהודיות והערביות, יצירת שותפות אמיתית וכנה בין תושבי הגליל ויצירת מקום מפגש שוויוני המאפשר מרחב דיון ופעולה למען מטרות משותפות, דרכן ניתן להדגיש את הזהות המשותפת בין המשתתפים ולאו דווקא את זו המבדילה, בעוד השוני בין הזהויות משמש ככלי להכרת הנרטיב השונה.

יחד עם זאת, שער לאדם-באב ל'ילאינסאן שואף לשנות מציאות של חוסר שוויון דרך פעילויות חינוכיות ופרויקטים המשותפים לגורמים ממסדיים, ציבוריים ופרטיים מתחומים שונים.

מאז החלה הפעילות בשנת 2002 ועד היום יזם מרכז שער לאדם – באב ל'ילאינסאן פעילויות רבות בדגש השותפות היהודית-ערבית בתחומים: חקלאות, תיאטרון קבוצתי, לימודי שפות, קבוצת נשים, סדנאות יצירה, הפעלת מתנדבים מהארץ ומחו"ל, תיאום ופיתוח מוניציפאלי, פעילות בין דתית ואירוח קבוצות. כל הפעילויות והיוזמות באות מתוך הבנה שרק חשיבה חדשה ושלמותית הכוללת את תחומי החיים השונים ואשר שמה במרכז את התפתחות האדם, הקהילה והקשר לסביבה וטבע, תסייע לשיפור ניכר ביכולתנו להכיר ולהבין את האחר מנקודת מבטו ותוביל אותנו בדרך של צמיחה. למידע נוסף על פעילות מרכז שער לאדם-באב ל'ילאינסאן ניתן לבקר באתר האינטרנט: adam-insan.org.il

harduf abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות